aboutus
QC profilu

Zespół ds. Zarządzania jakością z odpowiednim i wystarczającym wykształceniem oraz niezbędnymi kwalifikacjami w dziedzinie farmacji jest ustanowiony i zaangażowany we wszystkie działania produkcyjne produktów Disel Biotech, w zakresie zapewnienia jakości (QA) i kontroli jakości (QC).

Laboratorium analizy kontroli jakości jest instalowane wraz z niezbędnymi i adekwatnymi oraz zatwierdzonymi obiektami i środkami do badania jakości materiałów. Cały przepływ towarów z surowców, półproduktów, wody procesowej itp. Do produktów końcowych jest monitorowany w celu zapewnienia zgodności całej działalności produkcyjnej.

System zarządzania jakością został ustanowiony w oparciu o „Zharmonizowane wytyczne trójstronne ICH - Przewodnik dobrej praktyki wytwarzania dla aktywnych składników farmaceutycznych Q7 ″ (ICH-Q7A). Niemniej jednak system jest ulepszany poprzez szereg działań mających na celu znalezienie i naprawę braków, w tym regularny audyt wewnętrzny, audyt klientów i inspekcje organów.

Certyfikaty
Szczegóły kontaktu